Przedszkole nr 24 wita - nagłówek

Informujemy, że obecna wersja strony znajduje się pod adresem https://p24chorzow.edupage.org/

Decydujące znaczenie dla uzyskania pozytywnych wyników ma stosowanie metod opartych na aktywizacji działalności dziecka. Nauczycielki rozbudzają i ukierunkowują ruchową, umysłową, społeczną i estetyczną aktywność dzieci, uwzględniając w swojej pracy różnorodne metody, takie jak m.in.:

METODA NEUROEDUKACJI MAŁEGO DZIECKA z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „TUPUTAN”

Metoda wspiera prawidłowy rozwój i edukację dziecka zapewniając wielokierunkową stymulację. Dotyczy wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci od 1 roku do lat 8, usprawniania poszczególnych funkcji poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych oraz rozwoju fizycznego dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole.

MATEMATYKA PROF. E. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ

Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Metoda ta jest jedną z pobudzających do aktywności, przeżyć w grupie; zabawy sprzyjają aktywności wszystkich jej członków. Realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych, przyjemnych w odbiorze, nie pozbawionych głębszej refleksji.

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ WEDŁUG R. LABANA

Oparta na różnych formach ruchu, tj.: opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, improwizacja ruchowa, inscenizacja, mimika, pantomima.

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ WEDŁUG C. ORFFA,

opierająca się na trzech czynnikach: muzyce, mowie i ruchu, które przenikają się wzajemnie, dając dzieciom możliwość rozwijania inwencji twórczej i ekspresji.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIE MUZYKI WG BATII STRAUSS

Poprzez wykorzystanie elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych, stwarza się dzieciom możliwość zabawy z muzyką przez co staje się ona, sama w sobie, lubiana i chętnie słuchana.

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2017/2018

„Rozwój myślenia i umiejętności matematycznych dzieci z wykorzystaniem elementów koncepcji wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę „W krainie liczb”

Badania naukowe, a także niezliczone sygnały z przedszkoli i szkół potwierdzają iż koncepcja „W Krainie Liczb” autorstwa Gerharda Friedricha, Violi de Galgóczy oraz Barbary Schindelhauer odpowiednio motywuje, a także pomaga najmłodszym w zbudowaniu solidnych podstaw do zrozumienia cyfr i liczb. Co więcej rozwija kluczowe kompetencje rozwojowe takie jak: mówienie, motoryka, kreatywność, muzykalność, socjalizacja, motywacja do uczenia się, wiara we własne siły, a także zdobywanie i utrwalanie ogólnej wiedzy dzieci o świecie liczb. Skoncentrowany na dziecku punkt widzenia prowadzi w koncepcji „Kraina Liczb” do pedagogiczno – dydaktycznej postawy, w której liczby funkcjonują jako żywe istoty w samodzielnie przez dzieci zbudowanym środowisku uczenia się. Przedszkolaki mogą odkrywać matematyczne cechy poprzez interakcje społeczne, a jednocześnie porządkują i przyswajają różnorodne doświadczenia i wrażenia. Co więcej badania naukowe prowadzone nad niniejszą metodą potwierdzają iż dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wsparcie jakie otrzymują podczas pracy opartej na koncepcji „Krainy Liczb” odnoszą trwałą korzyść w późniejszych, podstawowych kompetencjach szkolnych.

„Dogoterapia” jako metoda stymulująca rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

Edukacja z udziałem psa terapeutycznego ma na celu stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości. Bardzo ważnym aspektem jest rozwój emocjonalny. Pies jest źródłem nieograniczonej miłości, cierpliwości i zrozumienia, co może być kluczem do nawiązania pozytywnej relacji z dzieckiem. Obecność psa w życiu małego człowieka pozwala oddalić poczucie strachu, obawy, samotności i odosobnienia. Pies będzie z sympatią i zrozumieniem słuchał, nie będzie oceniał, wygłaszał opinii, co daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Dogoterapia jest wspaniałym sposobem na to, aby trudne i żmudne ćwiczenia w naturalny sposób stały się ciekawe i atrakcyjne dla dziecka.

„Bilateralna integracja – program szkolny”

Program bilateralnej integracji jest programem ćwiczeń ruchowych wspierających naukę i wychowanie, przeznaczonym dla dzieci w wieku 5 – 12 lat. Metoda została opracowana przez panią Sheilę Dobie OBE. Początkowo jej celem było wsparcie dzieci, nastolatków ze specyficznymi trudnościami w nauce i/lub zachowaniu.

Integracja bilateralna to współpraca i koordynacja w czasie gdy określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. To koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu w każdej płaszczyźnie. Trudności w obustronnej koordynacji prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w różnicowaniu stron, problemów z mówieniem, czytaniem, pisaniem i pamięcią.

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

ul. Lompy 16
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 249-30-71
Email: kontakt@przedszkole24.kei.pl

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl