Przedszkole nr 24 wita - nagłówek

Informujemy, że obecna wersja strony znajduje się pod adresem https://p24chorzow.edupage.org/

 • Uznanie rodziców dla placówki oraz radość i zadowolenie przedszkolaków uczęszczających do naszego przedszkola;
 • Działania nowatorskie nauczycieli przejawiające się w realizacji własnych programów autorskich;
 • Kontynuacja szeroko pojętej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13
  w Chorzowie – realizacja wspólnego projektu mającego za zadanie popularyzację partnerskiej współpracy, poznanie skuteczności i jakości pedagogicznej przedszkola, oswojenie z nowym miejscem – szkołą oraz przełamanie barier psychicznych i zaspakajanie potrzeb poznawczych dzieci;
 • Pomoc małemu dziecku i jego rodzinie z uwzględnieniem działań poradnictwa i profilaktycznych aspeków wychowania przedszkolnego;
 • Prowadzenie stałej, systematycznej i udokumentowanej diagnozy dzieci – wypracowanie własnych narzędzi;
 • Opracowanie i publikacja na stronie internetowej gazetki „NASZ ŚWIAT”, prezentacja bieżących informacji dotyczących działalności przedszkola;
 • Organizacja konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim;
 • Liczne wyróżnienia i nagrody dla dzieci i nauczycieli naszej placówki – aktywny udział w konkursach miejskich, regionalnych i ogólnopolskich, a także europejskich;
 • Współorganizacja Wizyt Studyjnych dla gości zagranicznych Węgier, Litwy, Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec ( prezentacja twórczych działań podejmowanych z dziećmi w zakresie edukacji muzycznej, w tym warsztaty muzyczne dla gości);
 • Współorganizacja konferencji naukowych o zasięgu wojewódzkim
  i międzynarodowym ( XVI Konferencja w ramach CHORZOWSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH pt. „PRZEDSZKOLE FUNDAMENTEM PRZYSZŁYCH SUKCESÓW EDUKACYJNYCH STUDENTÓW” oraz I Międzynarodowa Konferencja z Zakresu Edukacji Przedszkolnej pt. „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA JAKO WYZWALANIE SYSTEMU WARTOŚCI DZIECKA”;
 • Organizacja licznych imrez przedszkolnych otwartych dla środowiska lokalnego, w tym m.in. od 1993 roku „ŚRODOWISKOWEGO BALU PRZEBIERAŃCÓW” dla dzieci uczęszczających do przedszkola i zamieszkująch w okolicy placówki (średnia ilość uczestników: ok. 160 dzieci i tyle samo opiekunów);
 • Organizacja Konkursu Piosenki Przedszkolnej „MAŁY EUROPEJCZYK”, Konkursu Tańca Przedszkolnego w ramach Prezentacji Kultury Europejskiej, których placówka jest także wspólorganizatorem.
 • Realizacja kolejnych Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” – koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Uzyskanie certyfikatu „Społecznie Zaangażowanej Placówki”  - aktywny udział w drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” zorganizowanej przez UNICEF, mającej na celu pomoc dzieciom w Czadzie / wkład w zakup szczepionek ratujących dzieciom życie,
 • Uzyskanie certyfikatów „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”  - poświadczającego udział placówki w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach. W latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

ul. Lompy 16
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 249-30-71
Email: kontakt@przedszkole24.kei.pl

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl