Przedszkole nr 24 wita - nagłówek

Informujemy, że obecna wersja strony znajduje się pod adresem https://p24chorzow.edupage.org/

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.

Staramy się oprócz wypełniania swoich obowiązków dawać dzieciom ciepło, radość i poczucie bezpieczeństwa.

Naszym głównym zadaniem jest ROZWIJANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI.

Kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych.

Chcemy, aby nasze dzieci były otwarte, radosne, by potrafiły przeżywać sukces, ale też radzić sobie z porażkami.

Kształtujemy w sposób wszechstronny ich osobowość oraz wyrównujemy niedobory psychofizyczne w indywidualnej pracy wychowawczej.

Zapewniamy dzieciom miłą, domową i radosną atmosferę.

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

ul. Lompy 16
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 249-30-71
Email: kontakt@przedszkole24.kei.pl

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl