Przedszkole nr 24 wita - nagłówek

Informujemy, że obecna wersja strony znajduje się pod adresem https://p24chorzow.edupage.org/

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy.

Zawiera:

 • zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne,
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe,
 • zajęcia kierowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych,
 • zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

Rozkład dnia przedszkolnego uwzględnia zatem:

 1. Potrzebę regularnego żywienia dzieci.
 2. Potrzebę popołudniowego odpoczynku.
 3. Potrzebę przebywania dzieci na powietrzu.
 4. Potrzebę zmienności ruchu i pozycji.
 5. Potrzebę utrzymania należytej proporcji dowolnej i obowiązkowej działalności dziecka.

Ranek

6.00 – 8.00

Witamy się i bawimy

Schodzenie się dzieci

 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami,
 • zabawy dowolne wg wyboru i zainteresowań dzieci,
 • prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane,
 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci;
 • wzmacnianie poczucia wartości indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

8.00 – 8.30

 • czynności wychowawczo - dydaktyczne w „ranku” realizowane indywidualnie, w zespołach lub z cała grupą;
 • zabawy ruchowe z elementami rytmiki, ćwiczenia poranne;

Śniadanie

8.30 – 9.30

 • czynności higieniczne przed śniadaniem;
 • śniadanie;
 • czynności higieniczne po śniadaniu w tym mycie zębów (dzieci 4-6 lat);

Zajęcia kierowane

9.30 – 10.00

Grupa dzieci 3 letnich

9.30 – 10.30

Grupy dzieci 4 – 6 letnich

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wspierające wielokierunkowy rozwój dziecka, uwzględniające ich potrzeby oraz oczekiwania poznawcze.

Zajęcia niekierowane w przedszkolu i ogrodzie

Zabawy oparte na wielokierunkowej aktywności dziecka, sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Wykorzystanie stałych i czasowych kącików zainteresowań.

Obiad

Grupa dzieci 3 letnich

11.30 – 12.00

Czynności higieniczne przed obiadem

12.00 – 12.30

Obiad

Grupy dzieci 4 – 6 letnich

11.45 – 12.00

Czynności higieniczne przed obiadem

12.00 – 12.30

Obiad

Zajęcia i zabawy popołudniowe

Grupa dzieci 3 letnich

12.30 –12.50

Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do leżakowania

12.50 –14.00

Leżakowanie

14.00 –14.30

Zakończenie leżakowania, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

Grupy dzieci 4 – 6 letnich

12.30 –13.00

Czynności higieniczne po obiedzie, w tym mycie zębów, czynności i zabawy o charakterze relaksowym (słuchanie muzyki, bajek, ćwiczenia relaksacyjne, itp.);

13.00 –13.50

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

Umożliwienie dzieciom zabawy i odpoczynku w poczucie bezpieczeństwa.

14.00 –14.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek

14.30 –14.45

Grupy dzieci 3-4-5-6 letnich

Rozchodzenie się dzieci

14.45 –17.00

 • rozchodzenie się dzieci;
 • zajęcia niekierowane;
 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami;
 • prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane;
 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci;
 • rozchodzenie się dzieci.

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

ul. Lompy 16
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 249-30-71
Email: kontakt@przedszkole24.kei.pl

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl