Przedszkole nr 24 wita - nagłówek

Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Zawiera:

 • zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne,
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe,
 • zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych,
 • zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

Rozkład dnia przedszkolnego uwzględnia zatem:

 • Potrzebę regularnego żywienia dzieci.
 • Potrzebę popołudniowego odpoczynku.
 • Potrzebę przebywania dzieci na powietrzu
 • Potrzebę zmienności ruchu i pozycji.
 • Potrzebę utrzymania należytej proporcji dowolnej i obowiązkowej działalności dziecka.

  • Ranek

   6.00 - 8.00

   Witamy się i bawimy

   Schodzenie się dzieci
   • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami,
   • zabawy dowolne wg wyboru i zainteresowań dzieci,
   • prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane,
   • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci;
   • praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy);
   • zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;

   8.00 – 8.30

   • czynności wychowawczo - dydaktyczne w „ranku” realizowane indywidualnie, w zespołach lub z cała grupą;
   • zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne;

   Śniadanie

   8.30 – 9.30

   • czynności higieniczne przed śniadaniem;
   • śniadanie;
   • czynności higieniczne po śniadaniu w tym mycie zębów (głównie dzieci 4-6 lat);

   Zajęcia obowiązkowe

   9.30 – 10.00

   Grupa dzieci 3 letnich

   zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego - zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych;

   9.30 – 10.30

   Grupy dzieci 4 – 6 letnich

   zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego - zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych;

   Zajęcia dowolne i zabawy w przedszkolu i ogrodzie

   10.00 – 11.30

   Grupa dzieci 3 letnich

   • zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci;
   • zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
   • zespołowe zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu (nauka języka obcego, zajęcia rytmiczno - taneczne itp.)

   10.30 – 11.45

   Grupy dzieci 4 – 6 letnich

   • zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci;
   • zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
   • zespołowe zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu (nauka języka obcego, zajęcia rytmiczno - taneczne itp.)

   Obiad

   Grupa dzieci 3 letnich

   11.30 – 12.00

   Czynności higieniczne przed obiadem

   12.00 – 12.30

   Obiad

   Grupa dzieci 4 - 6 letnich

   11.45 – 12.00

   Czynności higieniczne przed obiadem

   12.00 – 12.30

   Obiad

   Zajęcia i zabawy popołudniowe

   Grupa dzieci 3 letnich

   12.30 – 12.50

   Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do leżakowania

   12.50 – 14.00

   Leżakowanie

   14.00 – 14.30

   Zakończenie leżakowania, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

   Grupy dzieci 4 – 6 letnich

   12.30 – 13.00

   Czynności higieniczne po obiedzie, w tym mycie zębów, czynności i zabawy o charakterze relaksowym (słuchanie muzyki, bajek, ćwiczenia relaksacyjne, itp.) ;

   13.00 – 14.00

   Zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu i ogrodzie, zajęcia indywidualne, stymulacyjne, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z cała grupą o charakterze ogólnorozwojowym, utrwalającym;

   14.15 – 14.30

   Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

   Podwieczorek

   14.30 – 14.45

   Grupy dzieci 3-4-5–6 letnich

   Rozchodzenie się dzieci

   14.45 – 17.00

   • zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;
   • praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy);
   • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami;
   • czynności i zabawy podejmowane z wyboru i inicjatywy dzieci;
   • prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane;
   • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci.
   • rozchodzenie się dzieci.

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

ul. Lompy 16
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 249-30-71
Email: kontakt@przedszkole24.kei.pl